Přeskočit na obsah

Archiv

Glukózové senzory – revoluce v léčbě diabetu
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., III. Interní klinika VFN a 1. LF UK v PrazeFreeStyle Libre2 – od skenu ke streamu
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., III. Interní klinika VFN a 1. LF UK v PrazeNot to go forward is to go back
Piotr Małecki, MD, Ph.D., AbbottSenzory pro všechny?
MUDr. Klára Sochorová, IKEM, Praha